De zonale veiligheidsraad

De zonale veiligheidsraad omvat een systematisch overleg dat ongeveer twee keer per jaar wordt georganiseerd tussen de burgemeesters, de (substituut) procureur des Konings, de korpschef van de lokale politie en de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie of zijn afgevaardigde.

In politiezone HerKo nemen naast deze vaste leden ook de Dirjud (directeur federale gerechtelijke politie), de arrondissementscommissaris en de stafleden van HerKo aan de vergadering deel.

De zonale veiligheidsraad heeft als taak het voorbereiden, bespreken en evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan (en de hierbij horende actieplannen). Daarnaast staat ze in voor het bevorderen van een optimale coördinatie tussen de uitvoering van opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.

Het zonaal veiligheidsplan dat iedere politiezone iedere vier jaar dient op te stellen, omvat onder meer de prioritaire opdrachten en doelstellingen alsook de wijze waarop deze zullen bereikt worden. Via deze link vindt u de integrale versie van het huidige zonaal veiligheidsplan.