Verslagen en agenda politieraad

Hier vindt u een overzicht van de besluiten van de politieraad van 23 juni 2022: 

Bekendmaking besluiten politieraad 23 juni 2022

De verslagen van de politieraden van het voorbije jaar vindt u hier:

2021

 

2022

Verslag politieraad 24 februari 2022

Verslag politieraad 21 april 2022

Indien u het niet eens bent met een beslissing, dan kunt u een klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid. Ga daarvoor naar de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.