Verslagen en agenda politieraad

U vindt hier het besluit van de politieraad van de politiezone HerKo van donderdag 25 februari 2021. 

De verslagen van de vorige politieraden vindt u hier.