Huiselijk geweld

De politiezone Herent-Kortenberg ontving in 2022 gemiddeld 1 op 3 dagen een melding over intrafamilaal geweld. Intrafamiliaal geweld, ook wel huiselijk geweld genoemd, is geweld dat gepleegd wordt door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het kan gaan om geweld tussen (ex-)partners, ouders en kinderen, broer en zus, ... Het geweld kan verschillende vormen aannemen. Fysiek geweld zoals slaan, schoppen, wurgen, met een voorwerp gooien,... laat de meest zichtbare gevolgen na. Maar bij andere vormen van geweld, zoals seksueel, psychisch of financieel geweld is de impact vaak even groot. Enkele voorbeelden zijn stalking, het beperken van het sociaal leven en contacten buitenshuis, beledigingen, vernederingen, het kapotmaken van persoonlijke spullen, ...

Net omdat de impact van het geweld groot is voor alle gezinsleden, is de aanpak van huiselijk geweld een prioriteit voor onze politiezone. Het is belangrijk het geweld vroeg te stoppen, zodat de impact beperkt blijft en het gezin tijdig kan begeleid worden naar een veiligere gezinssituatie. Aangifte doen bij politie kan vaak een eerste stap zijn voor slachtoffers om het geweld te doorbreken. Getuigen die iets zien of horen spelen een belangrijke rol. Hun melding aan politie of hulpverlening kan het startpunt zijn van een professionele begeleiding voor het gezin, wanneer de gezinsleden zelf de moed niet hebben om er met iemand over te praten.