Beleidsdocumenten

Jaarverslagen

Zoals elk jaar blikken we even terug op het voorbije werkingsjaar van onze politiezone. Door een overzicht te geven van onze werkzaamheden en genomen initiatieven in 2018, informeren we de overheden waar onze politiezone mee samenwerkt. Maar in het bijzonder willen we de inwoners van de gemeenten Herent en Kortenberg en al onze andere partners op een open en transparante wijze laten weten wat onze belangrijkste inspanningen en realisaties van het voorbije jaar zijn geweest.