Commissariaten

Omwille van de verstrenging van de covid-maatregelen zijn onze onthalen voorlopig gesloten. U kan enkel nog langskomen door vooraf telefonisch een afspraak te maken. Wenst u aangifte te doen, dan belt u tijdens weekdagen tussen 8 uur en 17 uur  naar het algemeen nummer van onze politiezone: 016/85.34.00. Aan de hand van de aard van uw vraag of klacht, bekijken we hoe we u het best kunnen verder helpen. Voor dringende politiehulp, belt u naar het nummer 101. Dit nummer is 7 dagen op 7, 24 uur op 24 bereikbaar.