Missie - visie - waarden

Net als de andere politiezones heeft de politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) een missie, visie en waarden opgesteld die de leidraad vormen voor haar werking: onze missie zegt wat we moeten doen als politiedienst, onze visie vertelt wat voor een organisatie we willen zijn en onze waarden zeggen wat we verwachten van iedere medewerker.

Missie

De lokale politie Herent-Kortenberg staat in voor een kwaliteitsvolle basispolitiezorg op haar grondgebied en levert op die manier in samenwerking met haar partners een bijdrage aan een veilige en leefbare samenleving.

Visie

De lokale politie Herent-Kortenberg streeft continu naar verbetering om een organisatie te zijn:

  • die gekenmerkt wordt door een positieve en motiverende werkomgeving, waarbij vertrouwen, openheid, menselijkheid, collegialiteit, opvolging en feedback, flexibiliteit, zelfstandigheid en zin voor initiatief centraal staan. Medewerkers worden waar mogelijk betrokken bij het beleid;
  • die een professionele en efficiënte dienstverlening vooropstelt, gebaseerd op samenwerking en verantwoordelijkheid;
  • die zichtbaar, bereikbaar en aanspreekbaar is;
  • die over haar werking en resultaten transparant is naar medewerkers, burgers, partners en overheden

Kernwaarden

Het gedrag van elke medewerker van de lokale politie HerKo moet gekenmerkt worden door:

  • Behulpzaamheid
  • Respect
  • Professionaliteit
  • Integriteit
  • Openheid