Het politiecollege

Omdat de politiezone HerKo een meergemeentezone is, worden de bevoegdheden van de schepencolleges van de gemeenten Herent en Kortenberg inzake organisatie en beheer van het korps uitgeoefend door het politiecollege.

Het politiecollege bestaat uit de twee burgemeesters van de gemeenten: burgemeester Pollers (N-VA) van Herent en burgemeester Thienpont (CD&V) van Kortenberg die momenteel voorzitter is van het politiecollege en van de politieraad.

Het politiecollege vergadert twee keer per maand; deze vergaderingen zijn niet openbaar. De korpschef en de politiesecretaris nemen deel aan de vergaderingen van het politiecollege, maar zijn geen lid van het politiecollege.

Het politiecollege is bevoegd om bepaalde beslissingen te nemen met betrekking tot personeelszaken en het financieel beheer van de zone. Daarnaast wordt het college door de korpschef zoveel mogelijk geïnformeerd over allerlei aspecten betreffende de interne organisatie, de werking en de resultaten van het korps.

Hier vindt u het reglement van orde van het politiecollege: Reglement van orde politiecollege politiezone HerKo (pdf, 119 KB)