Nieuws

Wenst u aangifte te doen? Voorlopig kan u enkel telefonisch een afspraak maken.

Sinds september kan u bij onze politiezone enkel aangifte doen door vooraf een afspraak te maken.  Omwille van de verstrenging van de covid-maatregelen is het momenteel enkel mogelijk telefonisch een afspraak te maken. Wenst u aangifte te doen, dan belt u op weekdagen tussen 8 uur en 17 uur  naar het algemeen nummer van onze politiezone: 016/85.34.00. Aan de hand van de aard van uw vraag of klacht, bekijken we hoe we u het best kunnen verder helpen.

Bepaalde niet-dringende aangiften kan u online doen via www.policeonweb.be. Het gaat om feiten van (brom)fietsdiefstal, winkeldiefstal, graffiti en beschadigingen.

Voor dringende politiehulp of het melden van verdachte situaties, belt u naar het noodnummer 101. Dit nummer is 7 dagen op 7, 24 uur op 24 bereikbaar.

Opsporingsbericht - Katoo Vanderborght

Op donderdag 21 januari 2021 rond 16.30 uur verdween de 23-jarige Katoo VANDERBORGHT te Kortenberg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Ophokplicht voor pluimvee

Sinds 15/11/2020 moeten pluimvee en gehouden vogels opgehokt worden of afgeschermd zijn met behulp van netten. Dit geldt zowel voor professionele pluimveehouders als particulieren, ook in het geval je slechts enkele kippen houdt. De ophokplicht wordt opgelegd om de verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan en is voorlopig voor onbepaalde duur van kracht.

Nieuwe wijkinspecteur voor de wijk Kortenberg zuid

Sinds november 2020 is Hanne Dierickx de nieuwe wijkinspecteur van de zone Kortenberg Zuid. Ze volgt inspecteur Bart Willekens op die een nieuwe uitdaging binnen de politiezone HerKo aanging. Kortenberg-zuid is het deel van het centrum van Kortenberg tussen Everberg en de Leuvensesteenweg.

Alcoholactie: drie bestuurders reden onder invloed

De lokale politie Herent-Kortenberg organiseerde in de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 december 2020 een alcoholactie in het kader van de Winter-BOB-campagne waarbij acht medewerkers werden ingezet. 116 bestuurders werden aan een ademtest onderworpen en dienden hun boorddocumenten ter controle voor te leggen.

Drie bestuurders (2,6% van de gecontroleerde voertuigen) reden onder invloed. Daarnaast werd één bestuurder onderworpen aan een speekseltest. Het resultaat was negatief.

Er werd gecontroleerd op diverse verkeersinbreuken, dus niet alleen op rijden onder invloed. Naast de processen-verbaal voor het rijden onder invloed, werden nog 14 PV’s opgesteld: 2 PV’s voor het niet bij hebben van de boorddocumenten, 2 PV’s voor het rijden zonder geldig rijbewijs (beide voertuigen werden geïmmobiliseerd), 1 PV voor het niet bijhebben van het rijbewijs, 4 PV’s voor het rijden met een vervallen keuring, 1 PV voor het rijden met een voorlopig rijbewijs tijdens weekendnachten en 4 GAS-boetes voor een parkeerovertreding.

Eén bestuurder kreeg een proces-verbaal voor schending van de avondklok in het kader van de Covid-19 maatregelen.