Privacyverklaring politiezone Herent-Kortenberg

1. Bescherming van persoonsgegevens

De politiezone HerKo hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag de nodige toelichting over hoe wij met de persoonlijke gegevens van de burgers omspringen. Dit doen we in lijn met de bepalingen uit onder andere: