Projecten

Ondanks de volgehouden inspanningen van de politie blijft het aantal inbraken op het grondgebied van de politiezone hoog. Om deze reden organiseert de politiezone Herent-Kortenberg gedurende de donkere maanden reeds verschillende jaren de campagne 'Samen Tegen Inbraak!'. Deze campagne houdt niet alleen gerichte controle-acties door de politie in, maar is er ook op gericht om de inwoners van Herent en Kortenberg blijvend te sensibiliseren om samen met de politie de strijd tegen inbrekers aan te gaan.