Aangifte van wapens die geneutraliseerd werden voor 14 september 2018

Tot 14 maart 2021 kan u nog wettelijk deze geneutraliseerde wapens aangeven om ze te laten registreren.

Dit kan door zelf het formulier 9ter in te vullen en elektronisch over te maken aan de Provinciale Wapendienst en de lokale politie hiervan ook in kennis te stellen.

De provincie :  wapens@vlaamsbrabant.be

Lokale politie : wapens@politiedruivenstreek.be

Model 9ter : u kan het document downloaden via www.vlaamsbrabant.be/wapens

Het originele document dient u 5 jaar te bewaren na verkoop of einde gebruik ervan.

De provincie zal het document voorzien van een stempel en dan wordt het document aan de aanvrager bezorgd door de lokale politie.

Meer informatie kan u bekomen via  https://www.vlaamsbrabant.be/nl/nieuws/aangifteplicht-geneutraliseerde-vuurwapens