Jouw huiskat is geknipt voor jou

Wist je dat je verplicht bent je huiskat te laten steriliseren of castreren? Nog voor het dier vijf maanden oud is? Je zorgt er heus niet voor dat katten op termijn uitsterven, maar werkt wel mee aan een diervriendelijk beleid. 

CAMPAGNE KATTENSTERILISATIE

Eén op de vier gezinnen in Vlaanderen heeft een kat als huisdier. En die zijn niet allemaal gesteriliseerd waardoor er nog bijzonder veel kittens bijkomen, en niet altijd gewenst. Een kattin is al vruchtbaar als ze vijf tot zes maanden oud is, en kan elk jaar drie nestjes krijgen van telkens drie tot zes kittens. Dit betekent dat een kattin en haar nakomelingen op vijf jaar tijd liefst voor 5.000 extra katten zorgen. Dieren die geen gezin vinden belanden vaak op straat. Ze worden dan zwerfkatten, die je in elke gemeente of stad vindt.

Een dierenleven

Het leven op straat is geen lachertje. De dieren doorstaan alle weersomstandigheden, zijn vaak ondervoed, wonden worden niet verzorgd en ze vallen ten prooi aan ziektes en parasieten. Die zijn niet altijd ongevaarlijk voor de mens, zoals de infectieziekte toxoplasmose. Bovendien zorgen de dieren voor overlast zoals stukgescheurde vuilniszakken en kattengejank. Hoeveel zwerfkatten er zijn, is onmogelijk te tellen. Maar zeker is dat voor de dierenasielen het water aan de lippen staat door de toevloed van achtergelaten of gevonden katten.

De dierenwelzijnswet van Dierenwelzijn Vlaanderen stelt steden en gemeenten verantwoordelijk voor de zwervende, verloren gelopen of achtergelaten dieren op hun grondgebied. Door de zwerfkatten te vangen, te steriliseren en terug te plaatsen, verkleint niet alleen de populatie, de dieren zullen ook minder sproeien en vechten. Zo daalt meteen het risico op ziektes en overlast. 

Elke kat van na september 2014

Maar zolang huiskatten ongewenst voor nakomelingen blijven zorgen, blijven er nieuwe zwerfkatten bijkomen. Daarom moet elke kat die na september 2014 werd geboren, gesteriliseerd of gecastreerd zijn. En vandaag moet dat gebeuren voor de kat vijf maanden oud is. De dierenarts noteert de datum van sterilisatie of castratie in de databank CatID, en linkt die gegevens met de microchip die sinds 2017 voor elke huiskat verplicht is.

Misverstanden

Zal de huiskat dan niet uitsterven? Zeker niet. De populatie huiskatten is momenteel gewoon te groot en de dierenasielen overbevolkt. Een verplichte sterilisatie is nodig. En als je katten wilt kweken, kan je altijd een erkenning aanvragen bij Dierenwelzijn Vlaanderen. Ook voor maar één nestje. Dan hoeft een sterilisatie uiteraard niet.

Zo zijn er nog wel enkele hardnekkige misverstanden. Het is heus niet nodig dat een kattin een keer gejongd moet hebben om gezond te zijn. Integendeel, het risico op gezondheidsproblemen neemt daardoor toe.

Zwerfkatten hebben het nooit koud? Echt wel, hoe dik hun vacht ook is. En nog een misverstand: een sterilisatie is pijnlijk en gevaarlijk. Dat is niet zo, het is een veilige operatie, onder volledige verdoving. Een beetje pijnstilling, rust en warmte, en je huiskat is er zo weer bovenop. Met hetzelfde karakter, maar misschien wat rustiger en aanhankelijker. 

Labels