Veiligheidsmonitor 2024

De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.

Veiligheidsmonitor 2024

 Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen (politiezones en gemeenten). De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van uw gemeente. Wij vragen u dan ook om deze Veiligheidsmonitor gunstig te onthalen en de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Uw medewerking is dus van groot belang. 

Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. De personen die via een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd zullen in de periode mei-juni 2024 de uitnodiging tot deelname aan de vragenlijst, in de bus krijgen. De resultaten worden in het eerste semester van 2025 verwacht. Alvast dank voor uw medewerking! 

Labels