Nieuws

logo patch tarl

Op 20 september 2019 heeft de politiezone TARL een gecoördineerde actie georganiseerd bij een cateringbedrijf in Affligem in samenwerking met de dienst Leefmilieu van de federale gerechtelijke politie (FGP DJSOC), het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, de gemeentelijke milieutoezichthouder, de Sociale Inspectie van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de inspectiedienst van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Op 16 september 2019 heeft de politiezone TARL aan de Nijverheidszone Begijnenmeers (N208) te Liedekerke een verkeersactie georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst, de Douane en Accijnzen van de Federale Overheidsdienst Financiën, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en de Sociale Inspectie van de Rijksdienst Sociale Zekerheid.

logo pz tarl

Op 14 september 2019 zijn een 18-jarige en 21-jarige bestuurlijk aangehouden wegens openbare dronkenschap.

Tijdens de fouille werd bij een van beiden een verboden (steek)wapen aangetroffen.

Het parket Halle-Vilvoorde besliste naar aanleiding van deze feiten om een onmiddellijke minnelijke schikking van 350 euro op te leggen aan de betrokkene.

logo pz tarl

Op 15 september 2019 hebben in de Industrielaan in Ternat 3 onbekende daders gepoogd een kluis te stelen uit een bedrijf.

De onbekende daders braken de nooduitgang van het bedrijf open en verschaften zich op die manier toegang tot de burelen.

logo tarl blauw

Op 12 september 2019 vond omstreeks 21u een poging grijpdiefstal plaats in de Poortstraat in Liedekerke.

Een vrouw werd door een onbekende dader benaderd die trachtte haar handtas te bemachtigen.

Door het verzet van het slachtoffer slaagde de dader niet in het opzet en vluchtte per fiets weg in de richting van Den Haesestraat in Liedekerke.

Personen die inlichtingen kunnen verschaffen over dit misdrijf worden gevraagd deze te melden op pz.tarl@police.belgium.eu of 053/65.00.65 of door langs te gaan op het politiekantoor in uw buurt.