Nieuws

16/10/2018 Flitsmarathon

Van woensdag 17 oktober 06u tot donderdagochtend 06u organiseert de federale politie samen met bijna 130 lokale politiezones een tiende flitsmarathon.

08/10/2018 Test je digitale gezondheid

In het Nationaal veiligheidsplan 2016-2019 wordt cybersecurity (of online veiligheid) als één van de 10 prioritaire veiligheidsthema’s beschouwd waar politiediensten en andere instanties bijzondere aandacht aan schenken.

05/10/2018 Resultaten controleacties

Afgelopen week werd op verschillende plaatsen binnen onze politiezone gecontroleerd.

27/09/2018 Zonale veiligheidsraad van vrijdag 21 september

Minstens 1 keer per jaar dient de korpschef zijn gevoerde beleid toe te lichten aan de zonale veiligheidsraad. Naast een stand van zaken rond de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan en de werking van het politiekorps, krijgen de aanwezigen de kans om in interactie te gaan

Afgelopen vrijdag 21/09/2018 namen verschillende lokale en federale politiekorpsen deel aan een actie gericht op het rijden onder invloed van verdovende middelen en drugstrafiek. In het totaal werden over het hele arrondissement maar liefst 284 politieambtenaren ingezet