Nieuws

Onze politiezone is op zoek naar een nieuwe collega met ICT-talent.

Voel jij je geroepen om deel uit te maken van ons team, neem dan een vlug een kijkje op de website van jobpol

U kan het aanvraagformulier voor evenementen of een fuif downloaden, vul het zo volledig mogelijk in en mail het naar noodplanning@pz5416.be.

pdf Lochristi Evenementenformulier Grootte: 413.08 KB

Op woensdag 30 april 2014 om 19u komt de Politieraad samen in de Raadzaal van het Gemeentehuis Lochristi, Dorp-West 52. Indien u dit wenst kan u het openbaar gedeelte meevolgen. De agenda vindt u hier.

Verschillende criminaliteitsfenomenen die weerhouden werden in het zonaal veiligheidsplan van de politiezone, vragen een integrale en geïntegreerde aanpak. De geïntegreerde aanpak betekent dat er een samenwerking moet zijn tussen verschillende partners zowel binnen als buiten het politielandschap (lokale overheden, preventiediensten, justitie, BIN's, enz).

"Samen voor veiligheid" betekent immers dat er een gedeelde verantwoordelijkheid is om samen te werken aan de veiligheid en leefbaarheid van onze samenleving. Ee integrale benadering heeft betrekking op het feit dat er zowel aandacht moet zijn voor preventie, repressie, nazorg zodat fenomenen benaderd worden vanuit verschillende invalshoeken.

ANPR-voertuig

Sedert eind maart 2014 is binnen de politiezone Regio Puyenbroeck een volledig uitgerust en anoniem politievoertuig actief op het terrein.

Vandaag werd het voertuig, in aanwezigheid van het voltallige politiecollege en onze zonemagistraat mevrouw Baeyens, voorgesteld aan de pers. De sleutel van het voertuig werd door de voorzitter van het politiecollege, Yves Deswaene, overhandigd aan wnd. Korpschef Koen Van Poucke.