Nieuws

Afgelopen vrijdag 21/09/2018 namen verschillende lokale en federale politiekorpsen deel aan een actie gericht op het rijden onder invloed van verdovende middelen en drugstrafiek. In het totaal werden over het hele arrondissement maar liefst 284 politieambtenaren ingezet.

aandachtsvestiging - diefstallen werkmateriaal

De politiezone ontving de laatste twee weken vier aangiftes van diefstallen uit lichte vrachtwagens.

Flitsmarathon - De politie doet een oproep aan de burgers

 Op 17 en 18 oktober zal de volgende flitsmarathon plaatsvinden. Voor deze 10e editie heeft de Geïntegreerde Politie, in samenwerking met Vias (het vroegere BIVV), een uitdrukkelijke oproep gedaan aan de burgers.

13/09/2018 Meer van zonder!

‘Meer van Zonder’ wil een ruimer alcoholvrij aanbod creëren. Zodat wie geen alcohol wil of mag drinken, een waardig alternatief en keuze heeft. De campagne is dus niet tegen alcohol, maar voor een breder alcoholvrij aanbod! Meer van Zonder is een preventiecampagne van Drugpunt.

12/09/2018 Uitnodiging infoavond 'Als kleine kinderen groot worden'

Op 11 oktober is iedereen welkom op de gratis infoavond 'Als kleine kinderen groot worden' Deze ouderavond wordt georganiseerd door het CGG Waas & Dender (=Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg) en is een interactieve vorming voor ouders, ter preventie van tabak-, alcohol- en ander druggebruik bij jongeren.