Controleactie in samenwerking met VLABEL

Op donderdag 14 oktober deed de politiezone Meetjesland Centrum opnieuw een controleactie in samenwerking met VLABEL. 

2 331 voertuigen werden gescand door VLABEL en er werd voor 14 144,38 Euro aan niet-betaalde verkeersbelasting geïnd. Er werd eveneens een PV opgesteld voor een handelaarsplaat waarvan geen aangifte werd gedaan. 

De politiezone schreef één onmiddellijke inning uit voor het niet dragen van de veiligheidsgordel. Eén bestuurder kreeg een PV technische eisen (tuning voertuig). Hij mocht langsgaan bij het keuringsstation en kreeg een rood keuringsbewijs 'Verboden tot het verkeer'. (Gebreken zijn zo ernstig dat het voertuig voorlopig niet tot het verkeer toegelaten wordt. Het voertuig mag enkel op de weg om de kortste afstand tussen keuringscentrum en woonplaats of hersteller en omgekeerd af te leggen.)

controle