Geplande werken N9

Vanaf 13 mei '19 zal er worden gewerkt op de N9 tussen de Oostveldstraat en de ovonde. De middenberm van de N9 wordt aangepast. Alle verhoogde boordstenen worden verwijderd en vervangen door lage boordstenen. De middenberm zal worden afgegraven. De doorsteken tussen de D. Goethalsstraat en Eikelstraat, de René Vermaststraat en Boelare evenals tussen de Kaaistraat en Krüger worden definitief afgesloten.

Er wordt gewerkt in 4 fases, met momenten kunnen deze fases overlappen. Elke fase zal ±2 weken duren.

Fase 1 vanaf Boelare tot Ovonde
Fase 2 vanaf Ovonde tot Boelare
Fase 3 vanaf Markt (thv Leffe Café) tot station
Fase 4 vanaf Station tot Markt (Leffe Café)

Waar er 2 rijstroken beschikbaar zijn, zal het verkeer over 1 rijstrook geleid worden. Daar waar maar 1 rijstrook beschikbaar is zal de parkeerstrook ingenomen worden, het verkeer wordt over het fietspad en deel van de parkeerstrook geleid, fietsers worden langs een afgeschermde zone over de parkeerstrook geleid. Op nog nader te bepalen plaatsen zullen er enkele zones op de parkeerstrook voorzien worden zodat handelaars veilig kunnen laden en lossen.

Einde van de werken is voorzien vóór het bouwverlof.

Na het bouwverlof wordt een deel van de N9 opnieuw geasfalteerd.