Persbericht - 1 dag niet!

In de week van 19 tot 25 oktober staat alles in het teken van “1 dag niet”. Dit initiatief is er gekomen naar aanleiding van de 130 woninginbraken die er gemiddeld per dag gebeuren in ons land. 
Voor de zevende keer al zetten alle politiezones extra in op het bestrijden van (woning)inbraken.
 

De Politiezone Meetjesland Centrum spitst zich dit jaar extra toe op het beveiligen van de KMO-zones Nieuwendorpe, Kunstdal en Singelken. 
Onze diefstalpreventieadviseurs (DPA’ers) gaan samen op pad en het doel is om de geïnteresseerde zaakvoerders diefstalpreventieadvies te verlenen, al dan niet op een later tijdstip. 
Bij afwezigheid van de zaakvoerder zullen onze DPA’ers een brief achterlaten en zo krijgen zij ook nog de kans om een afspraak te maken voor advies. Op die manier hopen wij de inbraken een halt toe te roepen.