Persbericht controle zwaar vervoer

Vandaag zijn een aantal vrachtwagens gecontroleerd langsheen de E34. Daarbij waren 2 opmerkelijke vatstellingen.

Bij controle van een Nederlandse trekker-oplegger werd de bestuurder op heterdaad betrapt terwijl hij achter het stuur aan het gsm'en was. Bij controle van de boorddocumenten kon hij geen vergunning voorleggen voor zijn vracht aan boord, noch was hij in het bezit van een vrachtbrief. Bij controle van de tachograaf van het voertuig werden eveneens inbreuken vastgesteld op de rij- en rusttijden. Op de weegbrug stelden we vast dat hij te zwaar geladen was en bovendien bleek de bestuurder geïntoxiceerd te sturen. Hij kreeg een tijdelijk rijverbod en moest, gelet op het feit dat hij niet woonachtig is in Belgie, onmiddellijk een geldboete betalen voor de begane inbreuken van 2506 Euro.

Een Roemeense vrachtwagenchauffeur legde eveneens een positieve ademtest af, kreeg een tijdelijk rijverbod van 3 uur en een boete van 179 Euro die eveneens onmiddellijk cash werd betaald.

controle trekker