Persbericht resultaten verkeersacties van het afgelopen weekend

Afgelopen weekend werd er opnieuw extra ingezet op verkeerscontroles met als doel de verkeersveiligheid te verhogen.

controle

Bij een controle zaterdagochtend bleek een bestuurder zowel onder invloed te zijn van alcohol als drugs. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.

In navolging aan een verkeersongeval met vluchtmisdrijf vastgesteld op zaterdagochtend, waarbij de bestuurder zijn volledig vernielde voertuig ter plaatse achterliet, stelden wij vast dat het betreffende voertuig eerder deze week door onze diensten op de eigendom van de eigenaar in beslag werd gesteld wegens het rijden zonder rijbewijs, verzekering, inschrijving,... De eigenaar, die ontkent met het voertuig te hebben gereden, testte positief op zowel alcohol als drugs. Hij zal zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden.

Zaterdagmiddag stelden onze diensten vast dat een bestuurder, waarvan het rijbewijs na een eerder verval van het recht tot sturen nog niet werd opgehaald bij de politierechtbank, tekenen vertoonde van recent druggebruik. Betrokkene weigerde zich aan een speekseltest te onderwerpen. Hij zal zich voor de onwettige weigering voor de politierechtbank moeten verantwoorden.

Zaterdagavond werd tijdens een controle vastgesteld dat een bestuurder licht geïntoxiceerd was. Zijn rijbewijs werd 3 uur ingehouden en een onmiddellijke inning voor een bedrag van 179 euro werd opgesteld.

Zaterdagnacht werd de aandacht van onze interventieploeg tijdens vaststellingen van een verkeersongeval getrokken door een zwalpend voorbijrijdend voertuig op de N9 richting Maldegem. De bestuurder bleek onder invloed van drugs, haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. In het voertuig werden stimulerende verboden middelen aangetroffen.
De bestuurder betrokken in het verkeersongeval bleek onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd eveneens onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Zondagochtend bleek bij controle van een voertuig de bestuurster licht geïntoxiceerd, haar rijbewijs werd gedurende 3 uur ingehouden en een onmiddellijke inning van 179 euro werd opgesteld.

Zondagavond werd tijdens een controle opnieuw een bestuurder betrapt onder invloed van drugs, ook zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.

Bij een snelheidscontrole zondagavond bleek een bestuurder die te snel had gereden ook licht geïntoxiceerd te zijn. Zijn rijbewijs werd 3 uur ingehouden.

Bij verkeerscontroles wordt naast aan de boorddocumenten evenals de technische toestand van een voertuig ook steeds aandacht besteed aan de toestand van de bestuurder. Dat het rijden onder invloed van alcohol een prioriteit is in het kader van de verkeersveiligheid is ondertussen door iedereen gekend. Spijtig genoeg zijn onvoldoende bestuurders er zich van bewust dat sommige medicatie maar ook druggebruik een negatieve invloed hebben op hun rijvaardigheid.

Bij het vaststellen van verkeersongevallen, verkeersinbreuken maar ook bij routine verkeerscontroles wordt er steeds nagegaan of de bestuurder niet onder invloed is van enig middel die zijn rijvaardigheid kan beïnvloeden. Met in totaal 9 vaststellingen inzake rijden onder invloed binnen één weekend, geeft dit duidelijk aan dat de pakkans binnen onze zone reëel is en dit zowel op week als weekenddagen.

Tijdens het weekend was er ook oog voor andere verkeersinbreuken.

  • Zaterdag werd ten laste van een bestuurder van een Mercedes Sprinter proces-verbaal opgesteld wegens overlading.
  • Er werden verschillende parkeerovertredingen vastgesteld, waaronder ook het parkeren op een voorbehouden plaats voor mindervaliden zonder de voorziene speciale kaart voor te (kunnen) leggen.
  • Eén bestuurder ontvingen een onmiddellijke inning wegens het niet dragen van de verplichte veiligheidsgordel.
  • Een bestuurder en diens passagiers van een lichte vrachtwagen werden geverbaliseerd wegens het voeren van meer inzittenden dan het aantal zitplaatsen aanwezig in het voertuig. Eén van deze passagiers bleek tevens te staan geseind en werd onmiddellijk aangehouden.

448 voertuigen werden zondag inzake snelheid aan een controle onderworpen. 105 bestuurders (23.4 %) werden in overtreding genomen.

Procentueel werden de meeste snelheidsinbreuken vastgesteld in Aveschoot te Lembeke en de Voorstraat te Kaprijke, waar telkens slechts 71% van de bestuurders de maximaal toegelaten snelheid respecteerden.

Een bromfiets die werd "geflitst" aan een snelheid van 65 km/uur binnen de bebouwd kom, bleek bij een test op de curvometer een maximale snelheid van 72 km/uur te kunnen behalen. Het voertuig werd opgelegd, de bestuurder zal de voorziene procedure moeten volgen om zijn voertuig vervolgens in regel te stellen.