Persbericht - verkeerscontroles

De afgelopen week voerde de Politiezone Meetjesland Centrum verschillende verkeerscontroles uit binnen de zonegrenzen.

Tijdens de vier controles werden ruim 245 bestuurders aan een grondige controle onderworpen. 
Hierbij werd vastgesteld dat 4 bestuurders onder invloed reden: 2 onder invloed van drugs en 2 onder invloed van drank. 
Bovendien werden er 3 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken, voor de duur van 15 dagen. 

De boorddocumenten werden ook grondig onder de loep genomen: daarbij bleek dat 3 voertuigen niet geldig verzekerd waren, 2 voertuigen niet correct ingeschreven waren en de geldigheid van de technische keuring bleek verstreken te zijn bij 4 voertuigen. 

Bij de controle van een voertuig voorzien van een handelaarsplaat werd vastgesteld dat de garagist misbruik maakte van de regelgeving omtrent de commerciële nummerplaten. 

Ook 1 bestuurder kon geen geldig rijbewijs voorleggen aan onze ploegen. 

In totaal werden er 20 PVW's opgesteld voor diverse tekortkomingen, 25 GAS PV's voor parkeerovertredingen en 6 Onmiddellijke Inningen voor het niet dragen van de veiligheidsgordel of GSM-gebruik.

Afgelopen zondag werden 572 voertuigen aan een gerichte snelheidscontrole onderworpen. Hierbij werden 58 bestuurders (10,1 %) in overtreding genomen, waarbij een maximum snelheid van 88 km/uur binnen de bebouwde kom werd vastgesteld.