Verkeershinder Tieltsesteenweg

Vanaf maandag 14 januari 2019 zal firma Vindevogel in opdracht van de Watergroep werken uitvoeren in de Tieltsesteenweg in het deel tussen de kruispunten met de Nijverheidskaai en de Korte Moeie. 

Alle drinkwateraansluitingen vanaf huisnummer 58-60 tot huisnummer 112 zullen overgekoppeld worden op de nieuw aangelegde hoofdleiding. Hierbij is het mogelijk dat er ook op privaat terrein en aan de watermeter in de woning moet gewerkt worden. Dit zal steeds onder toezicht van De Watergroep gebeuren.

Om de werken en het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen is er beslist om tijdelijk eenrichtingsverkeer in te voeren. Het verkeer komende van het centrum zal daarom omgeleid worden via Korte Moeie - Slachthuisstraat – Nieuwendorpe en Nijverheidskaai.

Wateronderbrekingen: als gevolg van deze werken zullen wateronderbrekingen noodzakelijk zijn. Bewoners zullen hiervan steeds tijdig op de hoogte worden gebracht door De Watergroep.