Verkeershinder

02.01.2018 - einde onbekend

Een overzicht van de wegwerkzaamheden/verkeershinder binnen de politiezone die verkeershinder met zich meebrengen, kan geraadpleegd worden op de websites van de respectievelijke gemeenten:

EEKLO

KAPRIJKE

SINT-LAUREINS

Een overzicht van de wegwerkzaamhedenverkeershinder in de politiezone Eeklo - Kaprijke - Sint-Laureins, met onder meer informatie over de start- en einddatum, de aard van de werken en de bereikbaarheid vind je ook op de website van Geopunt Vlaanderen:

EEKLO

KAPRIJKE

SINT-LAUREINS

Straten
Grondgebied van Politie Meetjesland Centrum