Aangifte alarmsysteem

Aangifte alarmsysteem enkel via police-on-web

Aangifte van een alarmsysteem via het meldpunt alarmsystemen (ALINE: ALarm INformation Exchange)

De aangifte van een alarmsysteem bij de lokale politie werd afgeschaft.
De gebruiker moet nu zijn alarmsysteem registreren via het meldpunt alarmsystemen. De gebruiker is ook verplicht om een alarm te melden aan het noodnummer 101/112. Door de oprichting van de provinciale communicatie- en informatiecentra (CIC) van de Federale Politie komen alle telefonische noodoproepen in verband met alarmmeldingen rechtstreeks terecht bij de provinciale CIC's.
Daarom is het noodzakelijk dat deze CIC's beschikken over informatie betreffende de alarmsystemen.

Het meldpunt alarmsystemen is een gegevensbank beheerd door de FOD Binnenlandse Zaken die bepaalde gegevens bevat in verband met alarmsystemen. Deze gegevens die de gebruiker invoert worden in deze databank opgeslagen en zullen toegankelijk zijn voor alle politiezones.

Doelstellingen

het verminderen van de administratieve last voor de gebruiker van een alarmsysteem : een gebruiker die aangesloten is bij een alarmcentrale hoeft zelf geen aangifte te doen, de alarmcentrale doet dit voor hun klant. Om de aangifte te doen of wijzigingen door te geven, dient de gebruiker niet meer naar de politie te gaan. Alles gaat dan via de website police-on-web.
de administratieve last van de politie wordt verminderd door het meldpunt : de lokale politie zal toegang hebben tot de dagelijks bijgewerkte databank.
creatie van een uniforme nationale gegevensbank met daarin de gegevens van de alarmsystemen die in België geïnstalleerd zijn : de kwaliteit van de interventie kan verbeterd worden.

Registratie

De gebruiker van een alarmsysteem die niet aangesloten is bij een alarmcentrale moet zelf zijn alarmsysteem registreren bij het meldpunt alarmsystemen via de website www.police-on-web.be door gebruik te maken van zijn Eid-kaart of door gebruik te maken van een token.

De gebruiker die zijn alarmsysteem heeft aangesloten op een alarmcentrale hoeft niets te doen.
De alarmcentrale registreert voor hun klanten het systeem in het meldpunt alarmsystemen.

Volgende gegevens dienen geregistreerd te worden:

  • naam (handelsbenaming) en adres van de plaats van installatie van het alarmsysteem
  • telefoonnummer van de plaats van installatie van het alarmsysteem
  • naam, adres, gsm-nummer en e-mailadres van de gebruiker
  • aard van het goed waar het alarmsysteem is geïnstalleerd (rijwoning, fabriek, handelszaak, ...)
  • aard van het risico van de plaats (juwelier, apotheek, krantenwinkel, ...)
  • aard van het alarmsysteem: goederenalarm - mobiel persoonsalarm - vast persoonsalarm

Elke aangifte, wijziging of buitengebruikstelling moet binnen de 10 dagen gemeld worden.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 376 46 46.