Waar vraag ik een vergunning aan?

Inname parkeerplaats voor 1 dag ( EEKLO)

Wie 1 dag gebruik wil maken van een parkeerplaats om redenen van verhuis, plaatsen container,... dient dit te melden aan de mobiliteitsdienst van de Stad Eeklo. U krijgt vervolgens een goedkeuring op basis van uw melding. Uiteraard dient u er rekening mee te houden dat u niet meer parkeerplaatsen inneemt dan diegene die u heeft aangevraagd en dat de inname niet langer duurt dan 1 dag.

Deze aanvraag kan digitaal gebeuren waarna u een afgestempelde goedkeuring met vermelding van datum en plaats terugkrijgt van de stadsdiensten. Deze goedkeuring legt u vervolgens in de auto die de parkeerplaats zal innemen.

Inname openbaar domein / (wegen)werken

U heeft om bepaalde redenen noodzaak aan inname van openbaar domein. Er komt een verhuiswagen, er moeten werken uitgevoerd worden met of zonder verkeershinder of andere redenen.

De gewenste inname gebeurt langheen een gewestweg (N...).

U dient een aanvraag in te dienen bij de VLAAMSE OVERHEID MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN district EEKLO gevestigd te 9900 EEKLO, Tieltsesteenweg 229 Tel.: 09/218 77 40

De gewenste inname gebeurt langsheen een gemeenteweg.

U dient een aanvraag in te dienen bij het stads-of gemeentebestuur van de plaats waar de inname zal plaatsvinden.

Voor de stad Eeklo wendt u zich tot het stadsbestuur van Eeklo "Technische dienst" gevestigd te 9900 EEKLO, Industrielaan 2 Tel.: 09/ 218 28 10

Voor de gemeente Kaprijke wendt u zich tot het Administratief Centrum "dienst wonen en werken" gevestigd te 9970 KAPRIJKE, Veld 1 Tel.: 09/323 90 10

Voor de gemeente Sint-Laureins wendt u zich tot het gemeentehuis van Sint-Laureins dienst "wonen en bouwen" gevestigd te 9980 SINT-LAUREINS, Dorpsstraat 91 Tel.: 09/218 76 40

Let erop dat u de aanvraag tijdig indient. In sommige gevallen wordt door het stads- of gemeentebestuur advies gevraagd aan de politie inzake mogelijke verkeersmaatregel en dient u rekening te houden met een termijn van enkele weken.

Reeds vergunde innames kunnen geraadpleegd worden op www.iow.be

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 376 46 46.