17 november 2018: internationale dag voor de nabestaanden van zelfdoding

Sinds de vader van de Amerikaanse senator Harry Reid in 1972 zelfmoord pleegde, kwam er een dynamiek op gang om mensen die door zelfdoding een naaste familielid hebben verloren troost, steun, hulp en meer begrip te bieden. in 1999 werd de "National Survivors of Suicide Day" door het Amerikaans Congres in het leven geroepen, een dag die al snel in alle staten van de Verenigde Staten gehouden werd.

Binnen enkele jaren volgde de rest van de wereld en werd de dag omgedoopt tot de "International Survivors of Suicide Day" (Internationale Dag voor de Nabestaanden van Zelfdoding). Sindsdien is deze dag vastgelegd op de zaterdag voorafgaand aan Thanksgiving Day (de vierde donderdag van november). Dit jaar valt deze internationale herdenkingsdag op zaterdag 17 november 2018.

In ons land organiseert 'Werkgroep Verder' sinds 2002 elk jaar rond eind november de "Dag van de Nabestaanden". Deze dag staat in het teken van nabestaanden na zelfdoding, hulpverleners en politie. De volgende editie vindt plaats op zaterdag 24 november 2018 in Elewijt Center te Elewijt-Zemst.
Inschrijvingsmodaliteiten en programma zijn terug te vinden via de website https://www.zelfmoord1813.be/verder-als-nabestaande/dag-van-de-nabestaa….

Wie erover praat, doet het niet

Het is een grote misvatting dat wie uiting geeft aan zeldodingsgedachten, slechts aandacht vraagt en geen echte daad zal stellen. Daarom is het zaak voor de omgeving zo snel mogelijk in te grijpen en hulp in te schakelen.

Jammer genoeg zijn er ook in ons land mensen die geen enkele uitweg meer zien en kiezen voor zelfdoding. Het Vlaamse suïcidecijfer ligt 1,5 keer hoger dan het EU-gemiddelde. In 2016 vielen in Vlaanderen 1.057 slachtoffers te betreuren door suïcide. Dit komt neer op bijna drie zelfdodingen per dag. Bijna drie op de vier (72%) van hen waren mannen. Gemiddeld zijn er ook 28 suïcidepogingen per dag. Binnen onze politiezone Assenede-Evergem werden er vorig jaar 5 effectieve zelfdodingen en 13 pogingen geregistreerd. In 2018 zijn er tot nu toe al 7 effectieve zelfdodingen en 18 pogingen vastgesteld.

Praten en luisteren kan helpen

Als politiedienst zijn wij één van de aanspreekpunten/partners in dit thema. Naast onze taak om feiten van zelfdoding (en pogingen) vast te stellen en tussen te komen op kritieke momenten (dienst toezicht en interventie '101'), staat onze politiedienst in voor 'slachtofferbejegening' in de vorm van bijstand en nazorg t.o.v. de nabestaanden. Via een samenwerking met andere politiezones uit onze (zorg)regio is er zelfs een 24-uurspermanentie voor crisisbijstand.

D.m.v. de verwittiging ('slechtnieuwsmelding'), eerste opvang en hercontactnames wordt de familie bijgestaan en een reikende hand geboden bij de eerste stappen in dit moeilijke proces. Medewerkers van het team sociale politie van onze politiezone bieden een luisterend oor, geven informatie en raad waar het kan. Indien een behoefte wordt waargenomen tot verdere hulpverlening, verwijzen zij door naar een arts of de bevoegde instanties voor gespecialiseerde en door de overheid gesubsidieerde hulpverlening (bijvoorbeeld: Centrum Algemeen Welzijn, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, Werkgroep Verder, Tele-Onthaal).

Waar kan je terecht?

  • Dienst '101' in geval van nood (24u/24u).
  • De lokale commissariaten (tijdens de openingsuren) voor info en advies.
  • Team sociale politie voor een gesprek (bij voorkeur op afspraak via tel. 09/257.00.10).
  • Hulplijn '1813' (telefonisch 24u/24u, chat dagelijks van 18u30-22u of via e-mail en website https://www.zelfmoord1813.be/). Gratis en anoniem.
  • Tele-Onthaal '106' (telefonisch 24u/24u, chat elke avond en woens-en zondagnamiddag via website https://www.tele-onthaal.be/). Gratis en anoniem.