20 november: Internationale dag van rechten voor het kind

Vandaag, 20 november, vieren we voor de 31ste keer, de internationale dag van de rechten van het kind! (Universal Children's Day)! UNICEF en de Verenigde Naties hebben op 20 november 1989 een verdrag aangenomen. Hierin zijn de basisrechten van alle kinderen ter wereld vastgelegd.

 

 

Kinderrechten

De belangrijkste rechten van het kind zijn:

 • Het recht op onderwijs
 • Het recht op eigen geloof en cultuur
 • Het recht op een naam en een nationaliteit
 • Het recht op een eigen mening
 • Het recht op een veilig en gezond leven
 • Het recht op bescherming tegen kinderarbeid
 • Het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld
 • Het recht op bescherming bij een oorlog
 • Het recht op spelen
 • Het recht om op te groeien bij familie
 • Het recht op veilig drinkwater
 • Het recht op goede gezondheidszorg
 • Het recht op zorg bij een handicap
 • Alle rechten gelden voor alle kinderen over de hele wereld

Inmiddels is het verdrag door 191 van de 193 landen op de wereld ondertekend. Deze landen moeten elke vijf jaar rapport uitbrengen aan een speciale commissie in Genève. UNICEF heeft een belangrijke taak bij het toezicht op de naleving van het verdrag.

Voor meer informatie kunnen kinderen, ouders en professionals steeds terecht op de website: https://www.tzitemzo.be/ of https://www.kinderrechten.be/