25 november 2018 : internationale dag tegen geweld op vrouwen

25 november is door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen tot de ‘internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen’.

Deze datum werd gekozen omdat op deze dag in 1960 in de Dominicaanse republiek drie politiek activistische zusters werden vermoord.

Geweld op vrouwen werd door de VN gedefinieerd als : any act of gender-based violence that results in, or likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.
(vrij vertaald betreft het iedere vorm van op geslacht gebaseerd geweld (effectieve daden of bedreigingen) dat resulteert in fysiek, seksueel of psychologisch nadeel ten opzichte van vrouwen. Dit kan zowel in de publieke als in de privésfeer plaatsvinden).

Geweld op vrouwen is aldus een ruim begrip en komt vaker voor dan gedacht, ook in de Westerse samenleving. 

Tijdens hun leven kunnen meisjes en vrouwen slachtoffer worden van geweld. Oorzaken kunnen zijn : stereotype rolpatronen, socio-culturele gebruiken, tradities, allerlei vormen van discriminatie,…

Denken we bijvoorbeeld aan : partnergeweld (psychisch, fysiek, seksueel, economisch), stalking, verkrachting binnen de relatie, incest en seksueel misbruik van minderjarige meisjes, gedwongen huwelijken, genitale verminking, vrouwenhandel, seksuele intimidaties op de werkvloer,…

Als politiedienst zijn we één van de aanspreekpunten/partners in dit thema.

Hoewel we frequent ingeschakeld worden, zijn we er ons van bewust dat het zogenaamde ‘dark number’ relatief groot is daar niet alle slachtoffers effectief beroep doen op onze diensten. 

De redenen hiervoor kunnen divers zijn : (financiële) afhankelijkheid van de dader, schaamte, angst voor het vervolg (vb. represailles), wantrouwen t.o.v. van het rechtssysteem,….

Het belang dat wij, als politiedienst, hechten aan dit thema mag blijken uit het feit dat ‘intrafamiliaal geweld’ als één van de topics beschouwd wordt binnen ons ‘zonaal veiligheidsplan’. Het zonaal veiligheidsplan geldt voor een periode van 4 jaar (2018-2022) en geeft de thema’s aan die als primair worden beschouwd en waar extra aandacht aan besteed wordt. 
Deze topics worden bepaald door de lokale én overkoepelende overheden die het beleid van de politiezone uitstippelen.

Als we het item ‘intrafamiliaal geweld’ bekijken binnen de politiezone Assenede-Evergem zien we dat er in 2017 in totaal 486 processen-verbaal in dit kader werden opgesteld, waarbij het feit ‘opzettelijke slagen en verwondingen’ het meest voorkomt (105). Verder betreft het vooral ‘familiale twist’ (56) en ‘belaging/stalking’ (55). 
Dit betekent niet noodzakelijk dat het steeds een meisje/vrouw is dat het slachtoffer is. 

Naast onze taak om aangiften te noteren (dienst onthaal) en tussen te komen op kritieke momenten (dienst toezicht en interventie ‘101’), zullen wij als politiedienst instaan voor hercontactname in het kader van intrafamiliale problemen. Deze taak neemt het team sociale politie op zich. 
Slachtoffers kunnen een gesprek met een medewerker van het team sociale politie vragen. Wij bieden steeds een luisterend oor en geven raad waar kan. 
Ook de buurtinspecteur is de persoon bij uitstek om over deze kwesties te praten.

Indien een behoefte wordt waargenomen tot verdere hulpverlening, verwijzen wij door naar de bevoegde instanties voor gespecialiseerde en door de overheid gesubsidieerde hulpverlening (bijvoorbeeld : Centrum Algemeen Welzijn, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, OCMW, Opvangtehuis,…).

Waar kan je terecht ?

•    Dienst ‘101’ in geval van nood (24/24)
•    De lokale commissariaten (tijdens de openingsuren) voor aangiften
•    Team sociale politie (tijdens de openingsuren) voor een gesprek (bij voorkeur op afspraak) 09/257.00.10
•    Je buurtinspecteur. Ken je je buurtinspecteur niet ? check het op www.politie.be/5421
•    Telefoonnummer ‘1712’ (werkdag 09.00 uur tot 17.00 uur). Gratis en discreet. Dit betreft een hulplijn voor ieder die met geweld te maken heeft.