3 december: internationale dag voor mensen met een beperking

De Verenigde Naties hebben 3 december uitgeroepen tot de 'Internationale Dag voor Mensen met een Beperking' (International Day of Persons with Disabilities).

Deze dag is door de VN bedoeld als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden, op alle niveaus, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

Als politiezone zullen wij in de week van 3 december ook extra aandacht besteden aan het parkeren op plaatsen voor mensen met een beperking. Vaak worden deze plaatsen ingenomen door wagens zonder parkeerkaart of door vervallen of nagemaakte kaarten. 

Onze controles kunnen vanaf heden grondiger gebeuren door de nieuwe app Handi2park, waarmee politiediensten kunnen nagaan of het kaartnummer van de voorgelegde kaart wel geldig is. Deze app werd door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid beschikbaar gesteld aan alle politiediensten.