Actie zwaar vervoer 16/12/2021

Op 16 december 2021 hield de verkeersdienst van onze politiezone in samenwerking met de Scheepvaartpolitie en PZ Gent een actie specifiek gericht op zwaar vervoer. Deze controles worden op regelmatige tijdstippen gehouden langsheen de grote verkeersassen in de politiezone.

In totaal werden 27 vrachtwagens aan een grondige controle onderworpen. Verschillende inbreuken werden vastgesteld die aanleiding gaven tot een onmiddellijke of een administratieve inning.

Actie zwaar vervoer

Eén bestuurder moest zijn vrachtwagen leegmaken en onmiddellijk aanbieden op de keuring wegens een vervallen technische keuring. Eén vrachtwagen had maar liefst 11% teveel gewicht als toegelaten mee. Drie vrachtwagenbestuurders waren niet in orde met het zekeren van hun lading. Negen bestuurders negeerden het verkeersbord met tonnagebeperking en één bestuurder was daarbij bezig op zijn GSM toestel. Eén bestuurder beschikte niet over een geldig rijbewijs, zijn vakbekwaamheid was vervallen.

In totaal werden 14 onmiddellijke inningen en 1 administratieve inning opgesteld. (totaal 5.696,08 euro)

Onze verkeerseenheid zal verder blijven toezien op de verkeersveiligheid in onze politiezone. Zij zullen blijven inzetten op controles die de verkeersveiligheid op een positieve manier beïnvloeden, ook de controles op het zwaar vervoer dat op en doorheen het grondgebied rijdt, zullen in de toekomst nog verscherpt worden.