Algemeen onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen

Er geldt een tijdelijk algemeen onttrekkingsverbod voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in Oost-Vlaanderen.

Onttrekkingsverbod

Door de zeer hoge temperaturen en de beperkte neerslag van de voorbije weken bevinden we ons in een periode van aanhoudende droogte, waardoor de waterpeilen in de onbevaarbare waterlopen van Oost-Vlaanderen zeer sterk onder druk staan. In de komende periode wordt ook weinig tot geen neerslag verwacht. De peilen en afvoeren zullen dan ook nog verder dalen. 

Het algemeen onttrekkingsverbod zal ingaan vanaf zaterdag 16 juli en vervangt het tijdelijk onttrekkingsverbod van 7 juli 2022 en komt bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod in de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen van Oost-Vlaanderen (dd. 17 december 2021)

Concreet mag er dus vanaf 16 juli 2022 geen water opgepompt worden uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten op het grondgebied van Oost-Vlaanderen. Het tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. De situatie wordt op geregelde tijdstippen geëvalueerd. Het semi-permanent onttrekkingsverbod in ecologisch zeer kwetsbare waterlopen blijft sowieso van kracht tot en met 31 oktober 2022.