Besluiten waarnemend gouverneur betreffende watergebruik en brandgevaar

Op basis van het advies van de droogtecommissie en de experten in het provinciaal crisisoverleg van 25 juli, is er beslist om de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik van water aan te passen. Omwille van het brandgevaar is er een tweede besluit opgesteld.

 

Gelieve hieronder twee ondertekende besluiten te vinden betreffende beperking watergebruik en brandgevaar. Deze besluiten en andere berichten over de droogte kan u ook raadplegen op de website van de gouverneur: www.gouverneurbriers.be/droogte/