Bewakingscamera's: Het pictogram (3/3)

Sinds een wetswijziging in maart 2018 werden er aan de houders van bewakingscamera's een aantal nieuwe regels opgelegd. Sindsdien bent u als houder verplicht om:

 • Uw bewakingscamera aan te geven
 • Een register van beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden
 • Een pictogram aan te brengen aan de ingang van de bewaakte plaats

In dit artikel geven we wat meer uitleg inzake het aan te brengen pictogram.

Waar ?

U moet een pictogram aanbrengen aan de ingang van de bewaakte plaats. Aan de hand van dit pictogram worden de betrokken personen geïnformeerd dat zij worden gefilmd.

Wanneer?

Vanaf de inwerkingstelling van uw bewakingscamera's

Welk materiaal en welke afmetingen?

 • Voor het publiek toegankelijke besloten plaats, waarvan de toegang niet wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk (bijvoorbeeld: grote open parking): 0,60 x 0,40 m - aluminiumplaat van minstens 1,5 mm dikte
 • Voor het publiek toegankelijke besloten plaats, waarvan de toegang wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk (bijv.: gebouw): 0,60 x 0,40 m of A4 of 0,15 x 0,10 - aluminiumplaat van minstens 1,5 mm dikte of geplastificeerde sticker
 • Niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats: 0,60 x 0,40 m of A4 of 0,15 x 0,10 - aluminiumplaat van minstens 1,5 mm dikte of geplastificeerde sticker

Welke vermeldingen?

 • "Camerabewaking - Wet van 21 maart 2007";
 • de naam van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, en in voorkomend geval, van zijn/haar vertegenwoordiger bij wie de betrokken personen de rechten bedoeld in de GDPR kunnen uitoefenen;
 • het postadres en, in voorkomend geval, het e-mailadres of het telefoonnummer waarop de verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger bereikt kan worden;
 • in voorkomend geval, de gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO);
 • in voorkomend geval, de website van de verantwoordelijke voor de verwerking waar de betrokken personen alle informatie over de beeldverwerking door middel van deze bewakingscamera's kunnen raadplegen.