Bewakingscamera's: Register van beeldverwerkingsactiviteiten (2/3)

Sinds een wetswijziging in maart 2018 werden er aan de houders van bewakingscamera's een aantal nieuwe regels opgelegd. Sindsdien bent u als houder verplicht om:

 • Uw bewakingscamera aan te geven
 • Een register van beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden
 • Een pictogram aan te brengen aan de ingang van de bewaakte plaats

In dit artikel geven we wat meer uitleg inzake het register van beeldverwerkingsactiviteiten.

Verplicht

Er moet een register - dat uw beeldverwerkingen beschrijft - bijgehouden worden. Dit register neemt een schriftelijke vorm aan, al dan niet elektronisch. Dit register moet geactualiseerd zijn. De verwerkte gegevens moeten steeds juist zijn. Er bestaat een model dat online werd gezet op de website van de “Gegevensbeschermingsautoriteit”.

Wanneer ?

Vanaf de inwerkingstelling van de bewakingscamera's.

Wie ?

Door de verwerkingsverantwoordelijke. Dit is de persoon die beslist heeft om camera's te plaatsen en die de doeleinden ervan bepaalt.

Waarom?

Wanneer de Gegevensbeschermingsautoriteit dit vraagt, moet het register haar ter beschikking worden gesteld. De politiediensten kunnen eveneens vragen om toegang te hebben tot dit register.

Wat moet het register omvatten?

 • de naam en de contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking
 • de verwerkingsdoeleinden.
 • de vermelding van het type plaats: Niet-besloten plaats of besloten plaats(al dan niet toegankelijk voor het publiek) + adres;
 • de technisch beschrijving van de bewakingscamera's en, indien het gaat om vaste bewakingscamera's, hun locatie, in voorkomend geval aangegeven op een plan:
 • indien het gaat om tijdelijke of mobiele bewakingscamera's, de beschrijving van de zones die door deze bewakingscamera's worden bewaakt en de gebruiksperiodes;
 • de informatiewijze met betrekking tot de verwerking;
 • de plaats voor het verwerken van de beelden.
 • het feit dat het bekijken in real time al dan niet wordt georganiseerd en in voorkomend geval, de manier waarop dat wordt georganiseerd;
 • een beschrijving van de categorieën van betrokkenen (gefilmde personen) en van de categorieën van persoonsgegevens (voornamelijk beelden);
 • de categorieën van ontvangers van persoonsgegevens, onder meer ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • de bewaartermijn van de gegevens (maximum één maand)
 • een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen bedoeld in artikel 32, paragraaf 1, van de GDPR, waaronder de beveiligingsmaatregelen die worden genomen om de toegang te verhinderen door niet-gemachtigde personen en deze die worden genomen in het kader van de mededeling van gegevens aan derden.
 • wanneer het gaat over de camerabewaking van een niet-besloten plaats of van bewakingscamera's gericht op de perimeter van een besloten plaats conform artikel 8/2 van de wet van 21 maart 2007, bevat het register eveneens, in voorkomend geval, het positief advies van de bevoegde gemeenteraad.