Controle handelszaken

Vanaf maandag 11 mei mogen winkels terug open gaan. Deze heropening kan enkel plaatsvinden met strikte inachtneming van bepaalde regels die officieel zijn vastgelegd in dit ministrieel besluit. Politiezone Assenede-Evergem zal samen met de gemeenschapswachten toezicht uitoefenen op de naleving.

In het ministrieel besluit van 8 mei 2020 werden volgende voorwaarden voor opening vastgelegd:

 • De veiligheidsafstand van 1.5 meter moet te allen tijde worden nageleefd door de bezoekers. De winkeluitbater is verantwoordelijk voor de naleving in zijn winkel.
 • Er zal slechts 1 klant per 10 m² worden toegestaan voor maximum 30 minuten of zolang als gebruikelijk in geval van een afspraak.
 • Voor winkels kleiner dan 20m² is het toegelaten om 2 klanten te ontvangen mits de afstand van 1,5 meter tussen elke persoon is gegarandeerd.
 • De onderneming stelt middelen ter beschikking om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien voor klanten en personeel. (Handgel, ontsmettingsdoekjes,...)
 • Elke klant wordt aanbevolen om in winkels bescherming te dragen die de neus en mond bedekken.
 • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.
 • Om drukte te vermijden zal elke meerderjarige zijn boodschappen alleen moeten doen. Een uitzondering wordt gemaakt voor inwonende minderjarigen die hun ouders vergezellen en voor mensen die hulp nodig hebben.

Om aan deze voorwaarden te voldoen raden wij aan om ook onderstaande maatregelen te  treffen in de winkels:

 • Afficheer de maatregelen zowel binnen als buiten. Via deze link (website van de FOD economie) zijn er GRATIS affiches te downloaden alsook een volledige communicatiekit.
 • Zet eventueel een parcours uit in de winkel met pijlen (met plakband, stickers,…).
 • Zet de afstanden uit op de grond (d.m.v. plakband, stickers,…).
 • Zet beveiligingsschermen aan de kassa.
 • Promoot bankcontact.
 • Voor kleinere handelszaken: hang een blad of affiche uit waarop het maximaal aantal toegelaten klanten vermeld staat.
 • Beperk het aantal winkelkarren en/of mandjes tot het aantal dat binnen mag in de winkel.

Een overtreding van de voorwaarden kan leiden tot een boete van 750 EUR. Bij herhaalde vaststellingen van inbreuken kan het Parket van de Procureurs des Konings gecontacteerd worden met het oog op sluiting van de winkel.

Voor extra informatie verwijzen we door naar: