COVID-19 overtredingen in politiezone Assenede-Evergem

Sinds 18 maart 2020 zijn er in politiezone Assenede-Evergem 83 processen-verbaal opgesteld voor overtredingen van de opgelegde COVID-19 maatregelen. Er werden 67 pv's opgesteld voor overtredingen te Evergem en 16 pv's wegens overtredingen te Assenede. 

 

Covid-19

48 processen verbaal werden opgesteld wegens schending van de maatregel die samenscholingen verbiedt. Het gaat hierbij in totaal over 53 overtreders. 35 processen verbaal werden opgesteld wegens schending van de maatregel die niet essentiële verplaatsingen verbiedt. Al deze pv's zijn overgemaakt aan Parket Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

Politiezone Assenede-Evergem zal blijvend controle uitoefenen op de naleving van de COVID-19 maatregelen.