Dag van het slachtoffer

Vandaag, 22 februari 2019, is het de Europese dag van het slachtoffer! Ook bij ons proberen wij in te staan voor de dagdagelijkse zorg van slachtoffers via ons team slachtofferbejegening.

Voor wie liever online ten rade gaat bestaat er sinds januari 2018 de informatiesite www.slachtofferzorg.be voor slachtoffers, na(ast)bestaanden en getuigen van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag.

Deze website biedt informatie en ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel vlak waarmee slachtoffers en hun omgeving zelf aan de slag kunnen gaan.

Alle thema’s op de website  (verwerken van een schokkende gebeurtenis, wat moet je regelen, slachtoffer in het buitenland, info voor jongeren ….) bevatten zowel informatie als tips die slachtoffers en hun omgeving op weg kunnen helpen.

Recent is de website sterk uitgebreid. Er werden delictgebonden themapagina’s toegevoegd: geweld, seksueel geweld, inbraak en diefstal, cybercrime, verkeer, terreur en rampen.

Elke themapagina bevat specifieke informatie over wat een slachtoffer zelf kan doen, waar je als slachtoffer, na(ast)bestaande en getuige terecht kan en aan welke extra informatie men nood kan hebben.

In de loop van 2019 zullen extra delictgebonden themapagina’s toegevoegd worden. En de website zal ook ingezet worden bij toekomstige noodsituaties op nationaal niveau zoals bijvoorbeeld bij terreur of rampen.