European Disability Card (EDC)

De European Disability Card (EDC) is een kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert en hen in die domeinen een aantal voordelen biedt (bv. aangepaste rondleidingen). De kaart toont aan dat de houder een beperking heeft. Beperkingen zijn niet altijd zichtbaar of fysiek. Deze kunnen alle vormen aannemen (bv. spraakstoornis, evenwichtsprobleem, ...). 

EDC kaart

Wat is het?

Je kan de EDC-kaart vergelijken met de mindervaliden parkeerkaart, met dat verschil dat de EDC ook wordt toegekend aan mensen die wel mobiel zijn, maar een andere (niet zichtbare) beperking hebben. Ze is strikt persoonlijk en is voor de houder een bewijs van zijn/haar beperking. 

De houder van de kaart heeft niet meer rechten of plichten dan andere burgers, maar met deze kaart kan hij/zij begrip en respect vragen voor zijn/haar beperking.

EDC

Waarom relevant bij politietussenkomsten? 

Deze European Disability Card kan, naast voor culturele activiteiten, ook nuttig zijn bij politietussenkomsten. Zo kan deze kaart onze politiemensen helpen bij het beoordelen van tussenkomsten waarbij de houders van zulke kaart betrokken zijn. Het zou best kunnen dat deze kaart een ander licht werpt op de politietussenkomst en kan helpen bij een beoordeling. Ben je houder van een EDC? Aarzel dan zeker niet om deze kaart bij een tussenkomst voor te leggen aan onze politiemensen. 

Meer info?

https://eudisabilitycard.be/nl/de-kaart

Europese Handicapkaart - Website Vlaamse Overheid

EDC brochure (304.43 KB)