Extra maatregelen Corona: inreisverbod!

In België geldt sinds 18/03/2020 om 12u een inreisverbod, met uitzondering van functionele verplaatsingen (bijv. woon/werkverkeer). Dit betekent dat Nederlanders België niet meer binnen mogen als het gaat om een niet-functionele verplaatsing (bijv. recreatief, shoppen en tanken). Om die reden zal de politiezone Assenede/Evergem zoals alle andere grenszones, met bijstand van de Federale Politie, controleren bij de grensovergangen. De controle gebeurt in beide richtingen want voor Belgen geldt namelijk een verplaatsingsverbod (enkel functionele verplaatsingen zijn toegelaten, zowel in België als naar Nederland).

 

Tevens zal onze politiezone nazicht doen op alle andere maatregelen opgelegd in het Ministerieel Besluit van 18/03/2020. Zo zullen er controles zijn op samenscholingen, op sluiting van handelszaken en winkels, alsook van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector en op sluiting van voedingswinkels of nachtwinkels tussen 22.00 uur en 7.00 uur. ​ In het belang van ieders gezondheid rekenen wij in de eerste plaats op burgerzin.