Internationale politiesamenwerking

Deze morgen vond een eerste informele ontmoeting plaats met de nieuwe teamchef eenheid Zeeland-West Brabant - District Zeeland. 

.

 

internationale samenwerking

De Nederlandse collega was vergezeld van brigadier Alberic de Caluwé.

Onze politiezone grenst in het noorden aan Nederland, het is en blijft daarom uitermate belangrijk dat we goede contacten onderhouden met onze noorderburen. Criminaliteit en overlast stoppen immers niet aan de grens. In de nabije toekomst volgen er nog overlegmomenten die de nauwe samenwerking ongetwijfeld verder gaan versterken.

Op de foto herkent u van links naar rechts hoofdcommissaris/korpschef Franky Mervielde, teamchef Jeroen Trapman en brigadier Alberic de Caluwé.

Labels