Onderzoek naar het overlijden van Rolex

Begin december 2019 werd bij de politiezone Assenede/ Evergem melding gemaakt van diefstal van een hond uit het Dierenasiel Meetjesland. Onze diensten voerde hierin onderzoek maar dit resulteerde negatief.

Begin januari 2020 werd de hond Rolex levensloos aangetroffen aan het pompgemaal op de Avrijestraat in Rieme. Het kadaver van de hond werd voor verder onderzoek overgemaakt aan de universiteit Gent, afdeling dierengeneeskunde.

Uit het onderzoek dat door het parket van Oost-Vlaanderen werd gevoerd naar de doodsoorzaak van de hond, blijkt nu dat de hond overleden is door verdrinking.

Rolex update

De jongeman die met de hond ging wandelen werd omstandig verhoord over de feiten en verklaarde dat hij een bal in veel te koud water zou hebben gegooid, waardoor de hond in het water sprong en verdronken is. Twee andere jongens, die daar op dat moment ook aanwezig waren, legden gelijklopende verklaringen af.

Er werden in de stalen geen sporen van toxische stoffen aangetroffen en bij de autopsie op de hond konden geen sporen van geweld teruggevonden worden.

Naar alle waarschijnlijkheid heeft de hond een thermische shock gekregen waardoor hij verdronken is. Het onderzoek in het kader van ‘dierenwelzijn’ werd inmiddels afgesloten en het dossier lastens de jongeman werd geseponeerd.

Wat betreft de klacht die de jongeman indiende wegens de berichten die over zijn persoon op de sociale media werden geplaatst (belaging), kunnen we meedelen dat het onderzoek op niveau van het parket nog steeds loopt.