Ontmossers

Momenteel bevinden er zich Engelstaligen (Ieren) in onze politiezone die een aanbod doen om te komen ontmossen. Deze mensen begeven zich van deur tot deur om hun diensten aan te bieden.

 

Deze mensen zijn in orde met hun documenten en mogen dus werken aanbieden maar de kans is reëel dat deze werken niet goed of maar deels zouden uitgevoerd worden en dat men zo poogt u op te lichten. Wij raden u bijgevolg aan om niet in te gaan op hun aanbod. Inzake het feit dat ze zich aanbieden kunnen wij niet optreden gezien men in orde is met de officiële documenten die men nodig heeft. Mocht het zijn dat u problemen ervaart met deze mensen nadat u hun werken hebt geweigerd dan mag u steeds bellen naar de dienst 101. Tot op heden hebben er zich nog geen problemen van die aard voorgedaan.