Onze zorgregio voor slachtofferbejegening wordt 15 jaar!

In 2005 gingen de eerste stemmen op tot de oprichting van een zorgregio om tot een kwaliteitsvolle eerstelijnsfunctie slachtofferbejegening te komen voor vijf politiezones uit de regio. Ondertussen, na een fusie met PZ Deinze-Zulte, zijn er met het wegvallen van PZ Lowazone nog vier politiezones (PZ Aalter, PZ Assenede-Evergem, PZ Maldegem en PZ Meetjesland-Centrum) vertegenwoordigd in de zorgregio "Meetjesland-Evergem" die in het najaar van 2005 officieel in werking is getreden.

Beertje sob

Op maandag 3 oktober 2005 werd het eerste convenant boven de doopvont gehangen, waarin de nodige afspraken werden vastgelegd tot een meer eenvormige en kwalitatieve dienstverlening op gebied van slachtofferbejegening. Tegelijk is een grotere slagkracht bereikt, in de vorm van een permanente (24u/24u) bereik- en terugroepbaarheid van een politionele slachtofferbejegenaar uit een van de vier zones. Dit geldt voor alle feiten waar, gezien de psychologische toestand van slachtoffers en na(ast)bestaanden of door de materiële nood, dringende bijstand van de slachtofferbejegenaar vereist is (bv. slechtnieuwsmelding n.a.v. dodelijk ongeval of zelfdoding, bijstand bij ernstige zedenfeiten of intrafamiliaal geweld, ...).

Binnenkort gaan we onze 15de jaargang in. Op basis van nieuwe wetgeving, opgedane ervaringen en uitgebouwde expertise is het convenant, dat eerder al enkele keren aan een update onderworpen werd, in een actueel jasje gegoten. De gloednieuwe tekst wordt op maandag 5 oktober 2020 om 11.00 uur bekrachtigd door de korpschefs van de vier politiezones in het koetshuis bij het kasteeldomein van Wippelgem.

Van de gelegenheid zal gebruik gemaakt worden om ook de individuele slachtofferbejegenaars uit de vier zones, zo'n 30-tal in totaal, een nieuw jasje aan te meten. Deze uniforme zwarte vest biedt hen bij het uitvoeren van crisistussenkomsten op een discrete manier de nodige herkenbaarheid om in de eerste opvang te voorzien van slachtoffers en hun verwanten.