Parkeren tegen de rijrichting

Vaak staan voertuigen geparkeerd tegen de rijrichting, wat een niet-ongevaarlijk parkeergedrag is. 
Het zicht op het tegemoetkomend verkeer is eerder beperkt voor de bestuurder, gezien hij/zij aan de zijde van het voetpad/berm zit.
Voertuigen die voor jou geparkeerd staan belemmeren nog meer het zicht en spiegels kan je helaas niet gebruiken. 
Dan moet je toch ietwat zonder zicht op het tegemoetkomend verkeer de parkeerplaats verlaten.

Enerzijds is het verboden om tegen de rijrichting te parkeren, maar vooral omwille eigen veiligheid, maar ook deze van andere weggebruikers, willen wij vragen om steeds te parkeren in de juiste rijrichting.

Hierop zijn twee uitzonderingen, nl.

  • straat met éénrichtingsverkeer: het voertuig mag langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden.
  • binnen een woonerf: stilstaande of geparkeerde voertuigen mogen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting opgesteld worden.