Plaats van de fietser op de rijbaan

Mooi weer op komst! Tijd om de fiets terug van stal te halen. Maar waar moet je nu precies rijden op de rijbaan?

Een fietser wordt geacht het fietspad te volgen, indien er één aanwezig is. Een fietspad wordt aangeduid door het blauwe rond bord met een witte fiets of door onderbroken witte evenwijdige strepen. Op het fietspad mag men elkaar niet hinderen noch in gevaar brengen.

Indien er geen fietspad is, dient men de rijbaan te volgen rechts ten opzichte van zijn rijrichting. Ze mogen met twee naast elkaar rijden, behalve als het kruisen niet mogelijk is. Een tegenligger moet dus altijd de vrije ruimte krijgen om te kunnen passeren (nuttig om weten als men langs smalle wegen rijdt).

Buiten de bebouwde kom moet men ook achter elkaar rijden als een achteropkomend voertuig nadert (dus niet binnen de bebouwde kom !).

Eis als fietser in gemengd verkeer zeker jouw plaats op de rijbaan op !