Plaatsen van bewakingscamera's: De aangifte (1/3)

Sinds een wetswijziging in maart 2018 werden er aan de houders van bewakingscamera's een aantal nieuwe regels opgelegd. Sindsdien bent u als houder verplicht om:

 • Uw bewakingscamera aan te geven
 • Een register van beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden
 • Een pictogram aan te brengen aan de ingang van de bewaakte plaats

In dit artikel geven we wat meer uitleg inzake de aangifte.

Regelgeving:

 • wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
 • wet van 21 maart 2018 - wiijziging op de wet van 21 maart 2007

Verplicht:

 • uw bewakingscamera's aangeven via www.aangiftecamera.be
 • een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden;
 • een pictogram aan te brengen aan de ingang van de bewaakte plaats.

Welke camera's?

alle bewakingscamera ‘s = de camera ‘s die geplaatst en gebruikt worden voor toezicht op en bewaking van de plaatsen met als doel:

 • misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen.
 • overlast te voorkomen, vast te stellen, op te sporen, de naleving van de gemeentelijke reglementen te controleren of de openbare orde te handhaven

Wie ?

Iedereen die een bewakingscamera plaatst of geplaatst heeft. Enkele voorbeelden hiervan zijn :

 • hij/zij die een camera heeft geplaatst om de ingang of de tuin rond zijn huis te bewaken.
 • een winkelier die een camera plaatst om de winkeletalage -of rekken te bewaken.
 • ondernemers die camera ‘s plaatsen om hun bedrijfsgebouwen te bewaken.
 • ...

Niet : hij/zij die een camera plaatst voor persoonlijke doeleinden om bv een feestje te filmen.

Welke wijze ?

Om een aangifte te verrichten dient men niet naar het commissariaat te komen, noch een mail te sturen. De aangiftes dienen elektronisch ingediend te worden via www.aangiftecamera.be

 • door middel van uw elektronische identiteitskaart of itsme
 • met een burgertoken
 • met een unieke veiligheidscode via een mobiele app

Wanneer ?

 • alvorens een bewakingscamera in werking wordt gesteld .
 • als  een wijziging wordt aangebracht aan een reeds geplaatste en/of aangegeven camera
 • elke andere bewakingscamera die reeds werd aangegeven dient opnieuw aangegeven te worden voor 25 mei 2020.
 • de aangifte dient jaarlijks gevalideerd en zo nodig geactualiseerd worden.