Procedure verlies identiteitskaart vanaf 01 juni 2018

Vanaf 01 juni wordt een eID en Kids-ID bij verlies, diefstal of vernietiging onmiddellijk geannuleerd. Lees hieronder na wat dit precies voor u betekent als u uw identiteltskaart verliest!

De elektronische functies van de eID of Kids-ID zullen niet meer worden geschorst voor een periode van 7 dagen, maar worden onmiddellijk en definitief ingetrokken.
Het slachtoffer dient dus ten allen tijde een nieuw identiteitsdocument (betalend) aan te vragen via de gemeente, ook al wordt het oude identiteitsdocument binnen een termijn van 7d teruggevonden.

  • Alle id’s die echter voor 01 juni worden verloren, gestolen of vernietigd genieten wel nog van de “terugvindperiode” van 7 dagen; vb.: verlies IK 30/05 > IK wordt teruggevonden op 02/06 > burger kan via gemeente teruggevonden kaart reactiveren zonder kosten.
  • Alle id’s die na 01 juni worden verloren, gestolen of vernietigd genieten niet van de “terugvindperiode” van 7 dagen.

Deze maatregel kadert in de strijd tegen identiteitsfraude en geldt als maatregel in de administratieve vereenvoudiging voor gemeenten en politiediensten.

Wanneer via gemeente – wanneer via de politie?

Via de gemeente:

Met de gemeenten Evergem en Assenede werd de afspraak gemaakt dat tijdens de openingsuren van de gemeente burgers zich ENKEL voor het verlies van een Belgische IK bij de gemeente van woonplaats kunnen aanbieden voor verdere afhandeling.

Via de politie:

Bij een gewoon verlies van je identiteitskaart mag je je buiten de openingsuren van de gemeente aanbieden bij politie.

In onderstaande gevallen moet je je steeds aanbieden bij politie, ongeacht de openingsuren van de gemeente.

  • verlies van een Belgische IK indien geen inwoner van de gemeente,
  • in geval van diefstal (al dan niet met geweld) IK,
  • in geval van verlies IK alsook portefeuille met inhoud bankkaart,…
  • in geval van vreemdelingenkaarten of in geval van andere verblijfsdocumenten