Resultaten gecombineerde actie verkeer 27/01/2019

Op maandag 27 januari 2019 werd een gecombineerde actie verkeer gehouden in samenwerking met de RVA, sociale wetten en de dienst verkeersbelastingen. 

Er werden 40 prétesten alcohol afgenomen, die allen negatief waren. 772 voertuigen werden gescand door de dienst verkeersbelastingen. Dit resulteerde in het ophalen van 2964 EUR achterstallige verkeersbelastingen!

Tot slot werden er nog een aantal overtredingen vastgesteld waaronder: 1 voertuig dat technisch niet in orde was, 1 onmiddellijke inning voor vervoersvergunning, 1 waarschuwing sociale wetten en 1 overtreding inzake zwart werk.